Company data

POL-AUDIO Leszek Polanowski
ul. M.C. Skłodowskiej 33
05-420 Józefów
Tel: (0-22) 789 30 02, 789 64 87
Fax: (0-22) 789 65 87
e-mail: polaudio@polaudio.pl  
NIP:532-000-51-02

Automobil klub urodziny - 12.12.2009